Seadmete korrashoiu lepinguga võtame enda kanda vastutuse kliendi kogu tootmistehnika toimivuse eest ning teostame kõik  vajalikud tegevused nagu hooldus, vigade kõrvaldamine, avariidele reageerimineme, seadmete parendamine jne. Korrashoiuteenus peab aitama kliendil lahendada kahte peamist tootmise ees seisvat ülesannet:

  • Tagada tootmisprotsessi efektiivsus – selleks on kliendi käsutuses töökorras seadmed alati, kui neid on vaja
  • Mitte kaotada aega uute toodete turuletoomisel – sellele mõtlevad meie insenerid koos kliendi tootearendajatega ning vajadusel mobiliseerime suuri ressursse muutustööde elluviimiseks.

Kuna tegemist on iga tööstusettevõtte jaoks strateegilise valdkonnaga, on ülioluline omada täit infot ja kontrolli protsessi üle. Tagades korrashoiu tegevusahela järgimise ja regulaarse aruandluse kõikide selle etappide ning tulemuste kohta, teavad meie kliendid alati, mis nende tehases toimub.

 

 

Meie töötajad omavad kogemusi  korrashoiu teenuse pakkumisel järgmistele firmadele:

Pipelife Eesti AS

Nordhaus OÜ

Biodiesel Paldiski AS

Tallinna Elektrijaam OÜ

Eskaro AS

Rigas Miesnieks A/S

Mira Ehitusmaterjalid AS

Kekkilä Eesti OÜ

 

 

Kontakt:
Valeri Morozov
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5015912