Technology Partners OÜ peamised tegevusvaldkonnad on:

 • Tööstusseadmete hoolduse ja tervikliku korrashoiu teenuse pakkumine ning
 • Tehniliste lahenduste väljatöötamine ja elluviimine

Tänu meeskonna mitmekesistele oskustele -  mehaanika- ja automaatikaalane asjatundlikkus ning projektijuhtine - oleme jõudnud arvestatavale positsioonile erinevates valdkondades. Omame korrashoiu teenuse osutamise kogemusi puidutöötlemise, toiduainetetööstuse, plastitöötlemise, keemia, ehitusmaterjalide tootmise jt. valdkondades. Samuti oleme edukalt realiseerinud huvitavaid suurprojekte nii meie korrashoiuklientide juures kui ka mitmetes teistes firmades.

Meie missiooniks on olla partneriks võimekatele ettevõtetele nende tootmistehnoloogia arendamisel, tagamaks neile turu võimaluste täielikku ärakasutamist.

Oma klientide jaoks püüame luua keskkonna, kus:

 • Lahendame mistahes tehnilise probleemi, mis meie kliendil on tekkinud ning tarvilikud lisaoskused ja -teabe hangime oma partneritelt.
 • Tegutseme kiirelt tänu oma lamedale struktuurile, langetades otsuseid info tekkimise kohal.

Teeme koostööd väga paljude seadme- ning komponenditarnijatega, ning optimeerime pidevalt oma ostuprotsessi- ja kanaleid, tagamaks klientidele parimad tarnetingimused.

Meie poolt pakutavateks teenusteks on:

 • Terviklik korrashoiuteenus
 • Tootmistehnoloogia terviklahendused
 • Projektijuhtimine
 • Abi- ja eriseadmete konstrueerimine ning ehitamine
 • Roostevabade toodete valmistamine
 • Automaatika- ning elektrotehniliste süsteemide koostamine
 • Seadmete, tootmisliinide, tehaste siirdamine