Tööstustoodangu turud on pidevas muutumises: vajatakse uusi tooteid, arendatakse olemasolevaid  ning muutuvad ka tootmismahud. Ka stabiilsete mahtude juures on pidevalt vaja optimeerida tööjõu-, energia- ja ruumikasutust Pakume abi tehnoloogilistele vajadustele vastavate tootmislahenduste välja töötamisel ning elluviimisel.

Meie teenuste hulka kuuluvad

 • Seadmete paigutuse planeerimine
 • Uute liinide ja tehaste eskiislahenduste ja eelarvete koostamine,
 • Tehnilis-majandusliku mõttekuse analüüs (feasibility study)
 • Liinide ja tehaste planeerimine, ehitamine ja töössevõtt
 • Olemasolevate tootmislahenduste ümberkorraldamine
 • Täis- ja poolautomaatsete tootmislahenduste valmistamine
 • Tootmisprotsesside optimeerimine.

   

   

  Kontakt:
  Heiki Roomet
  5167256
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it