Tööstustoodangu turud on pidevas muutumises: vajatakse uusi tooteid, arendatakse olemasolevaid  ning muutuvad ka tootmismahud. Ka stabiilsete mahtude juures on pidevalt vaja optimeerida tööjõu-, energia- ja ruumikasutust Pakume abi tehnoloogilistele vajadustele vastavate tootmislahenduste välja töötamisel ning elluviimisel.

Meie teenuste hulka kuuluvad

  • Seadmete paigutuse planeerimine
  • Uute liinide ja tehaste eskiislahenduste ja eelarvete koostamine,
  • Tehnilis-majandusliku mõttekuse analüüs (feasibility study)
  • Liinide ja tehaste planeerimine, ehitamine ja töössevõtt
  • Olemasolevate tootmislahenduste ümberkorraldamine
  • Täis- ja poolautomaatsete tootmislahenduste valmistamine
  • Tootmisprotsesside optimeerimine.

 

 

Kontakt:
Madis Savisto
5048983
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it