Technology Partners paigaldas ABB mootoritehasesse helikindla töökoha  E-mail

Novembri esimestel päevadel paigaldasid Technology Partners OÜ töömehed Jüri alevis asuvasse ABB mootoritehasesse helikindla töökoha, kus hakatakse teostama temmimise tööprotsessi.Müratase töökoha vahetus läheduses langes uue töökoha kasutuselevõtuga ~25...30dB, mida projekti nõustanud helitehnikud peavad väga heaks tulemuseks.

Kõnealune projekt on heaks näiteks täislahenduse teostamisest Technology Partners poolt, kus töö tellija täpsustas tingimused ning eesmärgid. Meie ülesandeks oli sobiva lahenduse väljatöötamine ning selle elluviimine, millega ka edukalt toime tuldi.

 

Töökoha lahendamise alginfoks olid mõõtmistulemused, mille kohaselt teostatav tööprotsess tekitas selle vahetus läheduses ~117dB  valjust müra.  Kinnise töökoha valmimise järgselt mõõdetud tulemuste kohaselt oli helitase töö teostamise ajal  vahetult tööruumi ukse taga ~77..82dB, mis vastab töökeskonna ohutusnõuete ettekirjutistele. Mõõtes heli valjust kambri sees, saadi tulemuseks ~105..107dB

 

 

Projektis kasutati 80mm paksuseid Paroci sandwitchpaneele, mis on spetsiaalselt mõeldud heli summutamiseks. Paneeli eripäraks võib pidada perforeeringut paneeli sisepinnal, mis vähendab kajaefekti. Lahenduse konstruktsiooni osa tegi keerulisemaks tingimus, et kinnise töökoha lagi peab olema avatav, võimaldamaks töökoha teenindamist sildkraana abil.

Projekti eduka lõetamise e järgsel nõupidmaisel tõdesime, et teostamine ei möödunud siiski  probleemivabalt. Leiti, et sarnaste, esmakordsete lahenduste väljatöötamisel ning elluviimisel on kitsaskohtade täielik tekkimine vältimatu. Samas nõustus töögrupp, et toaliste ülesannete lahendamine ning probleemide ennetamine ongi meie ülesanne Teades murekohti, on võimalik pakkuda meie klientidele veelgi paremat teenust.