Konstrueerisime ning valmistasime traadi mahakerimise abiseadme  E-mail

 

Seadme ülesandeks on trumlilt traadi maha kerimine vastupingega. Seadmel on selleks ette nähtud reguleeritav pidurdussüsteem.